Сталин и Македонският въпрос
Иван Михайлов

10.00 лв.

Сталин: сатрап, шаман или гений
Григорий Палмах

15.00 лв.

Кравите на Сталин
Софи Оксанен

13.00 лв.