Условия за ползване на ваучер на Helikon.bg:

За да използвате картата онлайн, е необходимо да сте регистриран потребител на Helikon.bg За да направите регистрация сега, моля кликнете ТУК.

Ваучер може да се прилага единствено за покупка на продукти от секция Книги и Е-книги.

1. Валидно активирани карти могат да бъдат използвани за пълно или частично плащане на книги в Книжарници Хеликон. Сумата на Вашата покупка ще бъде приспадната от баланса на картата. Остатъчният баланс може да бъде използван за бъдещи покупки, съобразно срока на валидност.

2. Валидността на картата е 6 месеца от датата на закупуване от Хеликон, отразена на документа за продажба. Платежният документ е неразделна част от ваучера.

3. Картата не може да бъде използвана за покупка на други ваучери. Кредитът по картата не може да бъде разменян за пари в брой.

4. При он-лайн поръчка на Helikon.bg не е възможно заплащане с повече от един ваучер за съответната поръчка.

5. Картата е само за лично ползване и не може да се използва за търговски цели /включително препродажба/ без писмено разрешение от Хеликон.

6. Картата няма гаранционно покритие на чек, дебитна или кредитна карта.

7. Картата може да се използва за заплащане на стоки с по-висока цена от баланса на картата чрез доплащане.

8. Хеликон не носи отговорност при загуба, кражба, повредена или неизползвана в срок карта, както и за суми, използвани от нея без Ваше знание.

9. Хеликон си запазва правото да приложи тези правила при казуси, свързани с правото, сигурността, както и да деактивира картата, ако има причини за това, изразени от властите.