Английска граматика с упражнения
Снежана Боянова и др.

13.00 лв.

Английска граматика
Мария Ранкова, Цв. Иванова

15.00 лв.

Нов руско-български речник
Сергей Влахов

39.00 лв.

Немска граматика с упражнения
Людмила Иванова

13.00 лв.

Английско-български и Българско-английски речник
Майя Пенчева; Александра Багашева

29.00 лв.

Немска граматика
Вера Атанасова,Т.Сугарева

15.00 лв.

Академичен Турско-Български речник
Под научната редакция на проф. д-р Иван Добрев

100.00 лв.