Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Меню; Бр.75/ юли - август 2014

4.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC GoodFood; Бр.82 / 28 февруари 2013

1.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Меню; Бр.68/ Юни 2013

4.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Меню; Бр.69/ Юли 2013

4.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC GoodFood; Бр.86 / 25 април 2013

1.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC GoodFood; Бр.85 / 11 април 2013

1.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC GoodFood; Бр.89 / 6 юни 2013

1.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC GoodFood; Бр.87 / 09 май 2013

1.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC GoodFood; Бр.88 / 23 май 2013

1.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Меню; Бр.67/ Май 2013

4.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC GoodFood; Бр.84 / 28 март 2013

1.99 лв.